کاربرد کفپوش اپوکسی

کاربردهای پوشش های اپوکسی

از کاربرد انواع محصولات اپوکسی میتوان به مارد زیر اشاره کرد:

 پرایمر بتن اپوکسی

چسب اپوکسی .

پرایمر فلزی اپوکسی برای لوله ها و مخازن و لوله های آب آشامیدنی .

روکش خود تراز اپوکسی برای بتن کف ( سطح صاف یا زبر).

پرایمر اپوکسی برای سر جوشها و اتصالات .

بتونه اپوکسی (درزگیر).

رنگ اپوکسی با حلال ( براق یا مات با فام های دلخواه ).

پرایمر فلزی، اپوکسی برای مخازن سکوهای نفتی ، کشتی ها، پل ها، خطوط ارتباطی لوله های نفت.

پرایمر فلزی اپوکسی برای مخازن و لوله های زیر زمینی.

لاک اپوکی برای مدارهای چاپی و سیم.


ملات اپوکسی.


رنگ اپوکسی بدون حلال ( براق یا مات با فام های دلخواه).


ورنی اپوکسی .


لاک اپوکسی برای قوطی های مواد غذایی.