کفپوش اپوکسی تقویت شده صنعتی

پرایمر اپوکسی 90
E.M. Epoxy Primer 90
      یک ترکیب دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی می‌باشد. این پرایمر بسیار رقیق بوده و قدرت نفوذناپذیری و چسبندگی فوق‌العاده زیادی به سطوح مورد اجراء دارد. با استاندارد ASTM D3322  مطابقت دارد.
    خواص و اثرات:
1.    قابلیت نفوذ بسیار زیاد.
2.    چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح نظیر بتن، فلز، سنگ، چوب و ... .
3.    تنش‌های وارده از بستر خود را خوب پذیرفته و دچار ترک نمی‌شود.
    موارد کاربرد:
آماده کننده سطوح برای اجرای انواع پوشش‌های رزینی.

کفپوش اپوکسی 100-7
E.M. Base Flooring
      نوعی کفپوش بسیار پر مقاومت اپوکسی است که به صورت سه جزئی عرضه شده و مخصوص کفسازی با ضخامت‌های 7mm تا 100mm  می‌باشد.
    خواص و اثرات:
1.    استحکام مکانیکی عالی.
2.    چسبندگی بسیار زیاد به سطوح زیرکار.
3.    قابل اجراء بر روی سطوح زیر کار مرطوب.
4.    عدم جلوگیری از تنفس بتن.
5.    گیرش سریع و آسان.
6.    غیر سمی.
7.    محافظت بتن مسلح در برابر خوردگی.
8.    نفوذناپذیر.
    موارد کاربرد:
1.    پوشش مقاوم و نفوذناپذیر برای کف بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی.
2.    کفپوش کارخانجات صنعتی و پارکینگ‌ها.
3.    قابل اجرا در آزمایشگاه‌ها و سطوح مجاور با مواد شیمیایی.