کفپوش بتن سخت رنگی

کفپوش بتن سخت رنگی

کاربرد جهت مصارف بیرونی (out door) و در معرض UV استفاده از این پوشش باعث عمر بالا تر سیستم پوششی و در نهایت سازه می گردد. استفاده این پوشش بر روی آستری و میانی های مناسب و سازگار ضد خوردگی در سایت ها و محیط ها با شرایط مختلف جوی توصیه می گردد. استفاده در شرایط حاد اسیدی توصیه نمی گردد. این پوشش چسبندگی خوبی به اکثر فلزات دارد.

- ویژگی ها بتن سخت رنگی :

این پوشش به عنوان آخرین لایه، محافظت از سطح و لایه های زیرین سیستم پوششی را در برابر شرایط جوی بعهده دارد .

مقاومت بالا در برابر اشعه ماوراء بنفش ( uv) مشخصه بارز این رنگ است. انعطاف پذیری و سختی بالا، باعث کارایی فوق العاده در شرایط مکانیکی دشوار شده است.

• چسبندگی و سختی بالا بر روی سطوح فلزی .

• مناسب عالی در مقابل اشعه UV